Veritas


VERITAS Technologies Corporation
เป็นบริษัทที่โดดเด่นเรื่องโซลูชั่นการจัดการข้อมูล Information Management ภายใต้พันธกิจ “Enable Organizations to Harness the Power of Information” เป็นผู้ช่วยให้องค์กรได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากขุมพลังแห่งสารสนเทศ ปัจจุบันVeritasให้บริการลูกค้า และองค์กรขนาดใหญ่ กว่าร้อยละ 86 ในบริษัท Fortune 500  

 

ด้วยพันธกิจดังกล่าว Veritas ยุคใหม่จึงมาพร้อมเป้าหมายที่สำคัญที่สุด คือ การนำข้อมูลที่เก็บสะสมมาใช้ประโยชน์ด้วย 3 แนวคิดหลัก
 - การมีข้อมูลเก็บไว้มาก ๆ ไม่ได้แปลว่าองค์กรจะได้ประโยชน์มาก ตามไปด้วย (More data does not deliver more value)
 - การมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทำงานได้ตลอดเวลาไม่ได้หมายความถึงมีระบบข้อมูลที่ใช้งานได้ตลอดเวลา (Infrastructure availability does not mean application availability)
 - ข้อมูลแต่ละแบบมีคุณค่าไม่เท่ากัน (Not all data is created equal)
 
สอดรับกับแนวโน้มการจัดการสารสนเทศในยุคที่ปริมาณข้อมูลเติบโตมหาศาล และต้นทุนการจัดการสารสนเทศ ที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ความท้าทายที่Veritasพบคือ ภายในปี 2020 โลกจะท่วมท้นด้วยข้อมูลขนาด 44 Zettabyte จากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันบนอินเตอร์เน็ตจำนวนกว่า 4 หมื่นล้านชิ้น ในขณะที่สัดส่วนของข้อมูลที่นำมาทำประโยชน์ได้ มีเพียง 1.5% เท่านั้น แต่งบประมาณกว่า 62% ต้องนำมาใช้เป็นค่าดูแลข้อมูลเหล่านี้ ทำให้แทบไม่เหลืองบประมาณเพื่อเรื่องที่สำคัญที่สุดคือ การนำข้อมูลมาทำประโยชน์ Veritas มีโซลูชั่นที่ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล (Information Management) ตั้งแต่การจัดเก็บจนถึงการนำข้อมูลไปใช้ ที่รองรับการทำงานสำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น ไปถึงธุรกิจระดับเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่นหลักๆ ของ Veritas ประกอบด้วย
 
ระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล (Backup & Recovery)
เป็นแพลตฟอร์มระบบสำรองข้อมูลที่สามารถทำการสำรองและกู้คืนข้อมูลได้บนทุกสภาพแวดล้อมของลูกค้าทั้ง Virtual, Physical, Cloud รองรับการทำงานกับระบบฐานข้อมูล ระบบปฏิบัติการ และ Hypervisors หลากหลายแบรนด์ ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกการจัดเก็บข้อมูลบนแพลตฟอร์มได้อย่างหลากหลายตามความต้องการ แต่ทั้งหมดสามารถบริหารจัดการทำงานร่วมกันบนคอนโซลเดียว นอกจากนี้ Veritas ยังมีการออกแบบ Backup Appliance เพื่อช่วยจัดการความยุ่งยากในการสำรองข้อมูล การจัดการระบบ Backup รวมถึงลูกค้าที่ต้องการศักยภาพสูงสุดของระบบสำรองข้อมูล
 
ระบบการจัดการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage Software Management)
Veritas ใช้เทคโนโลยี Software Defined Storage ในการจัดการกับ “อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล” อย่างยืดหยุ่น เช่น
การจัดการสตอเรจแบบธรรมดาที่ใช้กันทั่วไป หรือ Solid State Disk นอกจากนี้ยังมีโซลูชั่นที่ทำให้มั่นใจว่าธุรกิจจะดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง เช่น โซลูชั่นการกู้คืนข้อมูลในกรณีเกิดภัยพิบัติ ( Business Continuity and Disaster Recovery Solutions) ที่สามารถดึงเอาประโยชน์ทั้งจากระบบ cloud หรือ physical, VM ด้วยการจัดการที่เรียบง่าย ตอบสนองข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)
 
ระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบ Archive และ eDiscovery
เนื่องจากข้อมูลในองค์กรมีอัตราการเติบโตสูงมาก องค์กรจึงต้องการแยกแยะข้อมูลในการจัดเก็บหรือ การทำ Archive และเทคโนโลยี eDiscovery เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลอย่างคล่องตัว 
 

Veritas Netbackup Virtual Appliance

Veritas Netbackup™ Virtual Appliance เป็นโซลูชั่นที่ช่วยลดการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้การสำรองข้อมูล 
 • ง่ายต่อการทำสำรองข้อมูลด้วยการทำงานร่วมกับ Virtual Appliance เป็นโซลูชั่นที่ติดตั้งได้ง่าย 
 • สามารถทำงานในแบบ Appliance ที่จะปกป้องและให้ความปลอดภัยกับข้อมูลที่ถูกสำรอง 
 • ช่วยขจัดความยุ่งยากในการดูแลและบริหารจัดการด้วย single console
 • ลดความซ้ำซ้อนข้อมูลสำรอง (Deduplication) จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำสำรองข้อมูล 
 • สำรองข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้น และลดการใช้แบนด์วิดท์ได้ถึง 99 เปอร์เซ็นต์ สำหรับการ Replicate ข้อมูลสำรอง 
Veritas Resiliency Platform
For Virtualization Disaster Recovery Solution 
ธุรกิจดิจิตอลส่งผลให้ธุรกิจและบริการต่างๆ นำระบบ IT มาใช้มากขึ้น เป็นบริการรูปแบบใหม่ๆ ที่เปิดให้บริการได้ต่อเนื่องตลอดเวลา การเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด และกระจายอยู่ตามศูนย์คอมพิวเตอร์ในที่ต่างๆ ทั้งเป็น Private และ Public Cloud   จากพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการ IT  ที่มีระบบมากขึ้น และกระจายตามศูนย์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ซึ่งต้องจัดการให้ระบบบริการ (Business-Critical Application) ที่ทำงานอยู่ กระโดดข้ามไปหรือกลับทำงานได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ใดๆ อย่างรวดเร็วปลอดภัย หรือ DR Solution โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลของระบบบริการนั้นๆ ต้องต่อเนื่องและไม่สูญหาย และเป็นไปตาม Service Level Agreements (SLA) ที่ตกลงไว้ตามเงื่อนไขการค้า
Veritas Resiliency Platform เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้การจัดการโอนย้ายระบบบริการ (Business Application) ข้ามไปมาระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ทำได้ง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวกมากขึ้น อีกทั้งคาดการณ์และประเมินความเสี่ยงในการโอนย้าย (RPO และ RTO) ของแต่ละระบบแบบเรียลไทม์ ทำให้ IT รับรู้และประเมินผลกระทบได้ทันทีก่อนการโอนย้าย ทำให้การบริหารจัดการการโอนย้ายไปยัง Hybrid Cloud หรือ DR Solution ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
 
วิธีการนำไปใช้งานเพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับองค์กร
 • การทำ DR Solution สำหรับ Vmware:
สำหรับลูกค้าที่ใช้งาน Vmware และต้องการมี DR Solution สามารถใช้ VRP เป็นทางเลือกในการทำ DR ได้โดยไม่มี limitation ในการ deploy
 • ลูกค้าที่มีระบบ application ที่ซับซ้อนบน Vmware:
หากมีระบบที่ซับซ้อนและยุ่งยากในการดูแล การทำ DR ก็จะป็นเรื่องยากด้วยเช่นกัน VRP สามารถช่วยกำหนดลำดับขั้น ในการปฏิบัติการทำ DR โดยปราศจาก Run book และเป็นแบบอัตโนมัติภายในคลิกเดียว
 • การทำ DR ไปยัง Cloud Provider :
VRP สามารถช่วยให้ลูกค้าที่มีแผนงานจะทำ DR ไปยัง Cloud provider (AWS, AZURE, Public Cloud ในไทย) สามารถมีเครื่องมือที่ช่วยในการโยกย้าย Service และ Data ไปยัง Cloud Provider นั้นๆ ได้อย่างอิสระ
 
Veritas Access
For File Sharing and Backup Long Term Retention
การขยายตัวของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ IoT และแอพพลิเคชันอื่นๆ ที่เป็นจุดเริ่มต้นของ "ข้อมูลขนาดใหญ่" ทำให้เกิดความท้าทายด้านไอทีในการแก้ไขปัญหา ความต้องการในการจัดเก็บข้อมูล ประเภท Unstructured Data หรือ File Share สำหรับการทำธุรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและความต้องการที่แตกต่างกัน
Veritas ™ Access ทำให้องค์กรสามารถจัดเก็บข้อมูล file share ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยคุณสมบัติที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า solution อื่นๆ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลที่มีการจัดการได้อย่างง่ายดาย โดยไม่คำนึงว่าจะอยู่ที่ใด ในสถานที่ นอกสถานที่ หรือในระบบคลาวด์ ทำให้แอพพลิเคชันมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเพิ่มผลกำไรได้
 
วิธีการนำไปใช้งานเพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับองค์กร
 • สำหรับองค์กรที่ต้องการใช้งาน NAS สำหรับ File Share ที่มี function แบบ enterprise :
เนื่องจาก file share solution บางค่ายจะมี limitation ในการใช้งานเช่น ขนาดพื้นที่ที่รองรับได้, การต่อขยาย, หรือ การเชื่อมกับ cloud storage เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ใน Veritas Access สามารถช่วยลบข้อจำกัดเหล่านี้ได้ 
 • สำหรับองค์กรที่ไม่ต้องการติด lock กับ hardware vendor สำหรับ solution NAS :
Veritas Access เป็น solution ที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Storage ได้ แบบ multi brand ทำให้ไม่มีข้อผูกมัดในการทำ solution file server/ file share
 • สำหรับลูกค้าที่ต้องการนำ cloud storage มาใช้งานร่วมกับ NAS ที่มีอยู่ได้ :
Veritas Access มีความสามารถในการทำ Tiering ข้อมูลไปเก็บไว้ยัง Cloud Storage ได้ ช่วยให้สามารถบริหารจัดการ Cost ในการใช้งาน Storage ได้ดียิ่งขึ้น
 
Veritas Enterprise Vault
Enterprise Vault File Governance ช่วยให้องค์กรเพิ่มความสามารถในการมองเห็นการใช้ข้อมูล (Visibility) และ เพิ่มพื้นที่การใช้งานบน File Server หรือ NAS และ SharePoint ด้วยการลงมือทำ หรือ Action ซึ่งมีอยู่หลายวิธีการขึ้นกับลักษณะของข้อมูล และความสามารถในการควบคุมดูแล Control และนำกลับมาใช้เพื่อให้เกิดเป็นวงจรการบริหารการจัดการข้อมูล
ผลลัพธ์ที่ได้สามารถลดความต้องการใช้ดิสก์สตอเรจโดยรวมได้ ผู้ใช้ยังคงเข้าถึงและใช้งานข้อมูลได้เหมือนเดิม พร้อมทั้งคยังสามารถค้นหาข้อมูลแบบ Full Text Index Search ที่ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้การใช้ดิสก์สตอเรจมีความคุ้มค่าสูงสุด อีกทั้งยังลดการจัดซื้อดิสก์สตอเรจได้อีกด้วย  
 
ประโยชน์ 
 • สามารถทำรายงาน Charge back ตามปริมาณการใช้ ข้อมูลของฝ่ายหรือหน่วยงานได้ 
 • ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็วและง่าย 
 • ลดระยะเวลาในการสำรองและกู้คืนข้อมูล 
 • ลดพื้นที่ดิสก์สตอเรจสำหรับการสำรองข้อมูล 
 • ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับข้อมูล ด้วยความสามารถ Proactive Monitoring 
 • สอดคล้องกับ Compliance โดยระบุผู้ที่เป็นเจ้าของ และผู้ที่เข้าใช้ ข้อมูลได้
 • สามารถเก็บรักษาข้อมูลให้ เป็นไปตามนโยบายการ จัดเก็บข้อมูลได้ 
 • เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการพื้นที่ Primary Storage ให้ใช้งานได้คุ้มค่า 
 • ลดค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซื้อ Disk Storage
 • ผู้ใช้ยังคงสามารถเข้าถึงใช้ งานข้อมูลที่ถูก archived ได้เหมือนเดิม 
 • สามารถตรวจสอบการเข้าใช้งานข้อมูลได้ 
 
Veritas Data Insight
Veritas ช่วยให้องค์กรเพิ่มความสามารถในการควบคุมดูแลข้อมูลประเภท Unstructured เพื่อลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยง โดยนำข้อมูล data ownership, usage และ access controls มาจัดทำรายงาน วิเคราะห์ ทำให้ Data Insight สามารถมองเห็นการใช้งานข้อมูลในองค์กรได้ เข้าใจหรือรู้จักข้อมูลที่มีอยู่ มีการใช้งานอย่างไร ใครเป็นเจ้าของ และใครเข้าใช้งานบ้าง 
 
ประโยชน์ 
 • สามารถแสดงประเภทกิจกรรมการเข้าใช้งานของผู้ใช้ได้ เช่น Read, Write, Delete, Rename, Create,Change Permission ได้ 
 • เพิ่มความสามารถในการมองเห็นและบริหารจัดการวงจรชีวิตของข้อมูล โดยใช้ metadata, อายุ, สิทธิการใช้งาน, การใช้งาน ทำให้สามารถตรวจสอบการเข้าใช้งานข้อมูลและใครเป็นเจ้าของข้อมูล มาร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลข้อมูล (data governance) 
 • สามารถแจ้งกรณีมีผู้ใช้งานที่มีพฤติกรรมผิดปกติได้และมีแนวโน้มสร้างความเสี่ยงต่อข้อมูลขององค์กรได้ 
 • สามารถทำ Classify ข้อมูลเพื่อช่วยให้สามารถเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็ว 
 • ช่วยแนะนำการกำหนดสิทธิการเข้าใช้ข้อมูลเพื่อลดความเสี่ยงต่อข้อมูลได้ 
 • สามารถเชื่อมต่อกับ Veritas Enterprise Vault เพื่อความสามารถในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลระยะยาว