Office 365

Microsoft Office 365 Digital Work Life Style                      ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม  คลิก

พื้นที่ทำงานถูกปรับให้เหมือนห้องนั่งเล่น โต๊ะเก้าอี้ลิ้นชักก็ยังถูกแทนที่ด้วยโซฟา ด้วย bean bag โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ กองเอกสาร กองหนังสือ สายเคเบิ้ลหายไป เหลือเพียง notebook, tablet หรือ แค่ smart phone มองไปคนตั้งหน้าตั้งตาจดจ่อกับอุปกรณ์ในมือ เมื่อซูมเข้าไปเห็นหน้าจอปรากฏรูปกราฟ, slide presentation, หน้าคนที่กำลัง present งาน เป็นต้น พวกเขาเหล่านี้กำลังทำงาน บ้างเรียกข้อมูลจาก cloud มาดู บ้างกำลังประชุมอย่างเอาจริงเอาจัง และบ้างใส่หูฟัง หลับตา โยกตัวตามจังหวะ เขากำลังล่าจินตนาการ กำลังหาทางออกให้กับงาน หาไอเดียใหม่ๆ ... ทำงานสไตล์มินิมอล
 
Microsoft Office365 เกิดมาเพื่อสไตล์การทำงานยุคใหม่ที่ต้องเพิ่มบริบทในการทำงานซึ่งต้องสื่อสารกับโลกตลอดเวลา เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลมหาศาล ที่ทำงานอยู่ในทุกพื้นที่ ไม่กำหนดเวลางานแต่ทำงานได้ทุกเวลา ทำหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ทำงานที่ต้องรับผิดชอบคนเดียว และทำงานที่ต้องร่วมทำเป็นทีม ทุกคนมีความเป็นเอกเทศในการทำงาน ในขณะเดียวกันก็มีความเป็นทีม เรียกว่า “พร้อมทุกเวลาเมื่อชาติต้องการ” Microsoft Office365 เพิ่มบริบทจาก Word, Excel, PowerPoint, Outlook สู่การเป็นเครื่องมือในการทำงานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิผลแต่ลดเวลา และแรงงานในการทำงาน “Less is more.” 
 
ภายใต้ Microsoft Office 365 แต่ละ User มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวใน OneDrive ถึง 1 TB ในขณะที่มีพื้นที่กลางขนาดใหญ่ในการจัดเก็บและแชร์เอกสารอีก ทุกคนทำงานในมุมโปรดของตัวเองแต่ในยามที่ต้องการความช่วยเหลือจากทีม คุณก็ใช้ Teams ในการ “Skype” ประชุม on-line ประสานงานกับผู้อื่นได้ด้วยภาพและเสียง หรือใช้ Yammer ซึ่งเปรียบเสมือน Facebook & Line ส่วนตัวขององค์กร PowerBI รายงานเชิงวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ แสดงในรูปแบบกราฟหลากรูปแบบ พร้อมโชว์รายละเอียดข้อมูล สามารถใช้ร่วมกับฐานข้อมูลหลากหลาย Excel, SQL, Oracle, Access, etc.
 
Workspace สมัยใหม่จึงเสมือนว่าคนทำงานห่างไกลกันแต่ใกล้ชิด ดูเหมือนจดจ่อหน้าจอไม่ได้งานแต่กำลังทำงานในขณะที่ทำอย่างอื่นควบคู่ไปด้วย Less but More! Concept การทำงานในโลกยุคนี้ ถ้าคุณยอมรับในทฤษฎีนี้อย่ารีรอแจ้ง บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด implement Office 365 ให้คุณ ยกระดับผลงาน ยกระดับการใช้เทคโนโลยี
 

ตัวอย่างการใช้งานที่องค์กรควรจะใช้ หรือใช้ให้มากขึ้น

SharePoint การใช้เอกสารร่วมกันในอดีตที่ผ่านมา แม้องค์กรต้องการจะรักษาความลับ แต่กลับทำไม่ได้ เพราะความไม่พร้อมของเครื่องมือ SharePoint เป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดการเอกสารทั้งการจัดทำ การแชร์ข้อมูลภายใต้นโยบายความปลอดภัย และ e-Document หรือ e-Signature
 
การจัดทำเอกสาร จุดเด่นที่สุดคือ การทำเอกสารร่วมกันเป็นทีม ทุกคนร่วมกันสร้างเอกสารภายใต้ platform หรือ format ที่ได้กำหนดร่วมกัน เมื่อมีจุดใดๆ ก็ตามในแต่ละบทที่ต้องถูกแก้ไข ทุกคนสามารถการแก้ไขเอกสารพร้อมๆ กัน ต่างคนต่างแก้ไขในจุดของตัวเอง ระบบจะทำการเก็บจัดไฟล์เป็น version ให้ตามเวลาที่ save เอกสารที่มีผู้ save ท้ายสุดคือ last version ที่ได้ update ทุกจุดที่มีการแก้ไขแล้วโดยอัตโนมัติ นี่คือการกำจัดปัญหาเรื่องเอกสารเดียวกันแต่มีหลาย version ข้อมูลไม่ตรงกันซึ่งสร้างความเสียหายให้ธุรกิจมากมาย 
 
การแชร์ข้อมูลภายใต้นโยบายความปลอดภัย SharePoint ช่วยกำหนดเงื่อนไขในการแชร์ การใช้ข้อมูล เช่น บุคคลใดที่ดูได้อย่างเดียว ดูและแก้ไขได้ ดูได้แต่ห้าม save ลงเครื่อง ห้ามแชร์ให้บุคคลภายนอก ห้าม sync ขึ้น social กำหนดวันเวลาที่แชร์ข้อมูลได้ 
 
e-Document, e-Signature มีการใช้กันมากขึ้น กฎหมายในเกือบทุกประเทศยอมรับหลักฐานที่เป็น Digital และ หลายองค์กรก็เริ่มจากการใช้ e-Document, e-Signature เป็นบันไดขั้นแรกที่ใช้ในการ Transform เข้าสู่ Digital ดังนั้นหากคุณมีแผนที่จะปรับวิธีการทำงาน ปรับ look and image ขององค์กรให้มีความเป็น Digital มากขึ้น คุณเริ่มต้นจากการใช้ Office 365 ในการทำเอกสาร ซึ่งเอกสารจะถูกเก็บอยู่บน cloud มี time stamp คุณส่งให้ใครเมื่อเวลาไหน ก็มีเวลาบอก และแจ้งได้ว่าเขาเปิดเอกสารดูเวลาไหน และหากคุณเพิ่ม option คุณสามารถรู้ได้ว่า ผู้รับใช้เวลานานเท่าไหร่ในการดูเอกสาร และผู้รับสามารถทำการแก้ไขเอกสารได้ โดยที่เอกสารฉบับตั้งต้นยังคงเดิม เพื่อให้คุณได้เปรียบเทียบว่าสิ่งที่คุณนำเสนอ กับสิ่งที่ผู้รับต้องการแก้ไขแตกต่างกันอย่างไร และเมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ ก็สามารถเรียก e-Signature ในการเซ็นต์ เอกสารที่เซ็นต์แล้วจะถูกเก็บไว้บน cloud บอกเวลา สถานที่ และชื่อคนเซ็นต์ อีกทั้งคุณสามารถ download เอกสารเก็บได้ การใช้ e-Document จึงอำนวยความปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสาร สะดวกรวดเร็วในการค้นหา จัดเก็บได้หลายปีเท่าที่คุณต่อสัญญา ประหยัดพื้นที่ ต้นทุน และความยุ่งยากในการจัดเก็บเอกสาร ที่สำคัญ e-Signature ยังเป็นหลักฐานที่ชัดเจน ไม่มีใครแก้หลักฐานนั้นได้ เป็นที่ยอมรับในด้านกฎหมาย และ compliance กับตลาดหลักทรัพย์ 
 
หากคุณมีแผนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญวางแผนและจัดระบบสารสนเทศ (ERP & Infrastructure – datacenter, document) ให้ comply กับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงทำให้ระบบสารสนเทศเป็นยานอวกาศของคุณในการเดินทางหาโอกาสใหม่ กลุ่มเป้าหมายใหม่ ขยายธุรกิจ 
นอกจากพนักงานใน Office แล้วยังมีกลุ่มพนักงานอีกกลุ่มหนึ่งที่มักจะห่างเหินกับองค์กร กลุ่มคนเหล่านี้เป็นคนที่อยู่หน้างาน อาจจะทำงานที่สาขา อยู่หน้า front อยู่ใน Line การผลิต อยู่ที่ไซท์งานที่พวกเขาต้องไปให้บริการ เราเรียกคนกลุ่มนี้ว่า Firstline Worker ซึ่งมีความสำคัญเพราะเป็นกลุ่มคนที่กำลัง deliver งานและภาพลักษณ์ขององค์กรทุกเวลา กับผู้ที่เข้ามาติดต่อจำนวน
มาก ที่ผ่านมาอาจจะยากที่องค์กรจะสร้างความเป็นหนึ่ง ความผูกพันร่วมกัน แต่ด้วย Microsoft Office 365 องค์กรสามารถทำได้ง่ายขึ้น ได้ผลดีในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลงาน และสร้างพลังบวกให้กับองค์กร ตัวอย่างเช่น
 
ร้านค้าปลีกและธุรกิจบริการ
มีเวลาให้ลูกค้ามากขึ้น ใช้เวลาในการสร้างและจัดการงานน้อยลง
 
Firstline Worker จะได้ใช้เครื่องมือที่อัจฉริยะที่ใช้ง่ายแต่มีประสิทธิภาพ เช่น ดูกำหนดการ สลับกะ ร้องขอวันหยุด จัดการงาน ซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อนในการจัดการวันทำงานของพวกเขา ทุกคนจะได้รับข้อมูลที่จำเป็นกับพวกเขาเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างดีที่สุด เช่น คำประกาศต่างๆ ตารางกำหนดกิจกรรม เอกสารประกอบการฝึกอบรม จะถูกแชร์ผ่าน newsfeed ขององค์กร โปรโมชันใหม่ๆ แนวโน้มยอดขายแบบเรียลไทม์ รวมถึงข้อมูลเชิงลึกภายใต้นโยบายความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการบริหารจัดการ คำสั่งกฎเกณฑ์ การมอบหมายงาน ก็จะถูกดำเนินการภายใต้ระบบงานเดียวกัน ไม่ตกข่าว หรือไม่ถูกหลงลืมอีกต่อไป 
Firstline Worker ฝ่ายบริการยังช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือจาก Office 365 ที่ช่วยให้เขาสามารถเชื่อมต่อและอัปเดตกำหนดการ ความก้าวหน้าของงาน รวมถึงแจ้งกิจกรรมของบริษัทไปยังลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
 
การผลิต
Firstline Worker สามารถจัดการกำหนดงานได้สะดวกขึ้น ด้วยเครื่องมือที่ง่ายต่อการสร้างและจัดการกะ งานเอกสารที่เคยยากยิ่งสำหรับพนักงานกลุ่มนี้ ก็ดูจะง่ายขึ้น องค์กรสามารถสร้างแบบฟอร์มที่ทำให้การใส่ข้อมูลไม่ซับซ้อน ไม่เสียเวลา อีกทั้งทีมงานร่วมกันแบ่งปัน แชร์ข้อมูล แชร์การแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดาย คุยกันเฉพาะในกลุ่มโดยที่บริษัทสามารถจัดระบบข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นองค์ความรู้ขององค์กรได้อีก แน่นอนทุกการสื่อสารย่อมอยู่ภายใต้นโยบายความปลอดภัยของข้อมูลขององค์กร
 
ข้อมูลสินค้า
 

คนทำงานยุคใหม่ล้วนมองหาเครื่องมือในการทำงานที่ช่วยให้ทำงานน้อยลงแต่ผลลัพธ์ดีขึ้น #modernapp #mobileapp ส

ะดวกทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะที่กรุงเทพหรือย้อนยุคไปกรุงศรีอยุธยา ก็ยังส่งงานกลับมาที่บริษัทได้ด้วย #MicrosoftOffice365 ข่าวดีช่วงนี้มีส่วนลด special 

Business Essential 2.5 $ : m : seat 
Business Premium  10 S : m : seat 

 

Contact Form